ดูขั้นตอนรายละเอียด

ลงทะเบียนเปิดรหัสลูกค้า

เพียงกรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อเปิดรหัสส่วนตัว ของลูกค้าเองเพื่อง่าย และสะดวกในการติดตามสินค้า

สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้าด้วยตนเอง หรือผ่านทางบริษัท และทำการชำระเงินค่าสินค้า โดยโอนผ่านบริษัท

ตรวจนับและติดตาม

เมื่อสินค้าถึงมือเรา เราจะดำเนินการตรวจเช็ค และนับสินค้าว่าตรงตามที่ ลูกค้าแจ้งหรือไม่

จัดส่งสินค้า

ดำเนินการขนส่งสินค้า มาถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา รับประกันในตัวสินค้า