การเปิดบัญชีกับทางบริษัท

เริ่มต้นหากลูกค้าประสงค์จะใช้บริการจากเรา ลูกค้าจะต้องทำการเปิดบัญชีกับทางบริษัทก่อน (รหัสลูกค้า Code) โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ (66)2258 9091-3 หรืออีเมล phromphol@thecargoflights.com

การสั่งซื้อสินค้า

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

การชำระเงินค่าสินค้า

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

การส่งสินค้า

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

การตรวจรับสินค้าจากร้านค้า

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

การติดตามสถานะสินค้า

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

การชำระเงินค่าขนส่ง

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x